Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ЗЕЛЕНА КНИГА - Миграция и мобилност: предизвикателствата и възможностите за образователните системи в ЕС
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the GREEN PAPER - Migration & mobility: challenges and opportunities for EU education systems
Дата на документа: 03/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2173
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове