Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Предложението за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно мобилността на млади доброволци в Европа - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a RECOMMENDATION OF THE COUNCIL on mobility of young volunteers across Europe - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 03/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2174
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове