Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Двугодишен доклад относно социалните услуги от общ интерес
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Biennial Report on social services of general interest
Дата на документа: 02/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2179
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове