Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно приноса на ЕС за насърчаване на достойния труд в света
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report on the EU contribution to the promotion of decent work in the world
Дата на документа: 02/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2184
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове