Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО БЮДЖЕТНИЯ ОРГАН ОТНОСНО ГАРАНЦИИТЕ, КОИТО СЕ ПОКРИВАТ ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ - СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2007 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANNEX TO THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE BUDGETARY AUTHORITY ON GUARANTEES COVERED BY THE GENERAL BUDGET - SITUATION AT 31 DECEMBER 2007
Дата на документа: 14/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2249
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове