Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно търговията с тюленови продукти - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАБРАНА ВЪРХУ ПРОДУКТИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТЮЛЕНИ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning trade in seal products - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT ON THE POTENTIAL IMPACT OF A BAN OF PRODUCTS DERIVED FROM SEAL SPECIES
Дата на документа: 23/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2291
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове