Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Напредък в изпълнение на лисабонските цели в образованието и професионалната квалификация - Показатели 2008
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - PROGRESS TOWARDS THE LISBON OBJECTIVES IN EDUCATION AND TRAINING - Indicators and benchmarks 2008
Дата на документа: 10/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2293
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове