Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за оценка на въздействието на предложенията, целящи модернизиране и укрепване на организационната рамка на транспорта по вътрешните водни пътища в Европа
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report on the impact assessment of proposals aiming to modernise and reinforce the organisational framework for inland waterway transport in Europe
Дата на документа: 10/01/2008
№ на документ: SEC(2008) 23
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове