Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ КЪМ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка - БЪЛГАРИЯ: Техническа актуализация
Заглавие на английски: SUPPORTING DOCUMENT ACCOMPANYING THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism - BULGARIA: Technical Update
Дата на документа: 23/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2350
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове