Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно осъществяването на макрофинансова помощ за трети държави през 2007 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ACCOMPANYING THE REPORT FROM THE COMMISSION ON THE IMPLEMENTATION OF MACRO-FINANCIAL ASSISTANCE TO THIRD COUNTRIES IN 2007
Дата на документа: 18/08/2008
№ на документ: SEC(2008) 2381
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове