Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Състоянието на селското стопанство в Европейския съюз - Доклад за 2006 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - The agricultural situation in the European Union – 2006 Report
Дата на документа: 26/08/2008
№ на документ: SEC(2008) 2382
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове