Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписване от Европейската общност на Конвенцията за споразуменията относно избор на съд - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a Council decision on the Signing by the European Community of the Convention on Choice-of-Court Agreements - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 05/09/2008
№ на документ: SEC(2008) 2390
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове