Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към Доклада за оценка на въздействието на предложенията, целящи модернизиране и укрепване на организационната рамка на транспорта по вътрешните водни пътища в Европа - РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Report on the impact assessment of proposals aiming to modernise and reinforce the organisational framework for inland waterway transport in Europe - SUMMARY OF THE IMPACT
Дата на документа: 10/01/2008
№ на документ: SEC(2008) 24
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове