Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ШЕСТИ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ И ОТРАБОТЕНО ГОРИВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Заглавие на английски: DRAFT COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SIXTH SITUATION REPORT - RADIOACTIVE WASTE AND SPENT FUEL MANAGEMENT IN THE EUROPEAN UNION
Дата на документа: 08/09/2008
№ на документ: SEC(2008) 2416
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове