Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружителен документ към РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно защитата на животните по време на умъртвяване - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a COUNCIL REGULATION on the protection of animals at the time of killing - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT
Дата на документа: 18/09/2008
№ на документ: SEC(2008) 2425
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове