Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА до Съвета и Европейския парламент относно плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците за периода 2009—2012 г. - Доклад относно крайната оценка на плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците (200 5 - 2008 г.)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - On an EU Drugs Action Plan 2009-2012) - REPORT OF THE FINAL EVALUATION OF THE EU DRUGS - ACTION PLAN (2005-2008)
Дата на документа: 18/09/2008
№ на документ: SEC(2008) 2456
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове