Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ТРАНСПОНИРАНЕ НА ДИРЕКТИВА 1999/70/EО ОТНОСНО СРОЧНАТА РАБОТА В ЕС-10 В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - NATIONAL LEGISLATION TRANSPOSING DIRECTIVE 1999/70/EC ON FIXED-TERM WORK IN THE EU-10
Дата на документа: 17/09/2008
№ на документ: SEC(2008) 2485
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове