Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложения за директива на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на правилата на Третата и Шестата директиви в областта на дружественото право - Оценка на въздействието - ОБОБЩЕНИЕ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposals for a directive of the European Parliament and the Council simplifying the rules of the Third and the Sixth Company law Directives - Impact assessment - EXECUTIVE SUMMARY
Дата на документа: 24/09/2008
№ на документ: SEC(2008) 2487
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове