Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ВЗЕТИТЕ И ОТПУСНАТИТЕ ЗАЕМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANNEX TO THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND TO THE EUROPEAN PARLIAMENT ON BORROWING AND LENDING ACTIVITIES OF THE COMMUNITY IN 2007
Дата на документа: 30/09/2008
№ на документ: SEC(2008) 2504
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове