Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обществено допитване относно защитата срещу пиратство на услуги, защитени чрез достъп под условие
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Public consultation on piracy protection for services protected by conditional-access systems
Дата на документа: 30/09/2008
№ на документ: SEC(2008) 2506
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове