Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА КОСОВО (СЪГЛАСНО UNSCR 1244/99) ПРЕЗ 2008 ГОДИНА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Стратегия за разширяване и основни предизвикателства за 2008- 2009 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - KOSOVO (UNDER UNSCR 1244/99) 2008 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Enlargement Strategy and Main Challenges 2008-2009
Дата на документа: 05/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2697
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове