Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към РЕГЛАМЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пускането на пазара и използването на фуражи - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the placing on the market and use of feed - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 03/03/2008
№ на документ: SEC(2008) 275
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове