Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 14/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2760
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове