Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към: ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД (2007)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the: ANNUAL REPORT ON THE COHESION FUND (2007)
Дата на документа: 14/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2816
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове