Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на въздействието на Стратегията на Европейския съюз за подобряване на разглобяването на кораби за скрап
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Impact Assessment for an EU strategy for better ship dismantling
Дата на документа: 19/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2846
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове