Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА относно Доклада за европейската конкурентоспособност за 2008 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the European Competitiveness Report 2008
Дата на документа: 28/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2853
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове