Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ 25-ти ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО МОНИТОРИНГ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ОБЩНОСТТА (2007 г.) - СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the 25th ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION ON MONITORING THE APPLICATION OF COMMUNITY LAW (2007) - STATISTICAL ANNEX
Дата на документа: 18/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2855
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове