Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружителен документ към Предложението за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE COUNCIL imposing an obligation on Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 13/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2859
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове