Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕГИОНИ 2020 - ОЦЕНКА НА БЪДЕЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА РЕГИОНИТЕ В ЕС
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REGIONS 2020 - AN ASSESSMENT OF FUTURE CHALLENGES FOR EU REGIONS
Дата на документа: 14/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2868
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове