Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ЗЕЛЕНАТА КНИГА - КЪМ СИГУРНА, УСТОЙЧИВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ЕВРОПЕЙСКА ЕНЕРГИЙНА МРЕЖА - Оценка на съществуващите и планирани нефтени инфраструктури в и към ЕС
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the GREEN PAPER - TOWARDS A SECURE, SUSTAINABLE AND COMPETITIVE EUROPEAN ENERGY NETWORK - OIL INFRASTRUCTURES - An assessment of the existing and planned oil infrastructures within and towards the EU
Дата на документа: 13/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2869
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове