Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за демографското развитие през 2008 г. : Посрещане на социалните нужди на застаряващото общество - АНЕКСИ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Demography Report 2008: Meeting Social Needs in an Ageing Society - ANNEXES
Дата на документа: 21/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2911
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове