Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ЗЕЛЕНАТА КНИГА за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - accompanying the GREEN PAPER On the management of bio-waste in the European Union
Дата на документа: 03/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 2936
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове