Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА за директива относно Етап II на улавянето на бензиновите пари по време на зареждането с гориво на бензиновите автомобили на бензиностанциите - Обобщение - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT- Accompanying document to the PROPOSAL FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL for a directive proposal for stage II petrol vapour recovery during the refuelling of petrol cars at service stations - Executive Summary - Impact Assessment
Дата на документа: 04/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 2938
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове