Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи и предложението за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on patient safety, including the prevention and control of healthcare-associated infections and the Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on patient safety, including the prevention and control of healthcare associated infections - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 15/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 3004
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове