Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 245, втора алинея от Договора за създаване на Европейската общност и член 160, втора алинея от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия по искането за изменение на Процедурния правилник на Съда на Европейските общности относно езиковия режим, приложим към производството за преразглеждане, представено от Съда съгласно член 64 от статута му
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION under the second paragraph of Article 245 of the EC treaty and the second paragraph of Article 160 of the EAEC Treaty regarding the request to amend the rules of procedure of the Court of Justice on the language arrangements applicable to the review procedure, submitted by the Court, in accordance with Article 64 of the Statute of the Court of Justice
Дата на документа: 14/03/2008
№ на документ: SEC(2008) 345
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове