Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно развитието на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) - Доклад за напредъка - Януари - Юни 2007 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON THE DEVELOPMENT OF THE SECOND GENERATION SCHENGEN INFORMATION SYSTEM (SIS II) - Progress Report - January - June 2007
Дата на документа: 17/01/2008
№ на документ: SEC(2008) 35
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове