Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на въздействието по отношение на предложението на Комисията за подсилване на мерките за възстановяването на запасите от атлантическа треска - Lead DG: DG FISH - Планиране на програма : FISH/2007/009
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Impact Assessment regarding the Commission's proposal establishing revised measures for the recovery of cod stocks - Lead DG: DG FISH - Agenda planning: FISH/2007/009
Дата на документа: 02/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 386
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове