Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ПАРЛАМЕНТА И СЪВЕТА - "Реализирането на Европейската политика за добросъседство през 2007 година" - Доклад за напредъка на Ливан
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - ‘Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2007’ - Progress Report Lebanon
Дата на документа: 03/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 397
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове