Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - БЯЛА КНИГА относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на Европейската общност
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT - WHITE PAPER on Damages actions for breach of the EC antitrust rules
Дата на документа: 02/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 406
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове