Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ВЪТРЕШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА И ЗА КАЧЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВОТО НА АСПЕКТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БЕЖАНЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2005-2006 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - INTERMEDIATE REPORT ON THE RESULTS ACHIEVED AND ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN REFUGEE FUND DURING THE PERIOD 2005 - 2006
Дата на документа: 17/01/2008
№ на документ: SEC(2008) 41
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове