Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС към ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно изискванията към страните от Централна Азия за Решение 2006/1016/ЕО на Съвета за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността - Основна информация за пет страни в Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан , Туркменистан и Узбекистан
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - ANNEX TO THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION on the eligibility of Central Asian countries under Council Decision 2006/1016/EC granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans and loan guarantees for projects outside the Community - Background information on five Central Asian countries: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan
Дата на документа: 07/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 417
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове