Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ [НА СЛУЖБИТЕ] НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложение за ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за създаването на Европейска референтна рамка за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (ЕРРОК) - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of a European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training (EQARF) - IMPACT ASSESSMENT SUMMARY
Дата на документа: 09/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 441
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове