Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към Напредъка в създаването на вътрешен пазар на природния газ и електроенергията
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market
Дата на документа: 15/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 460
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове