Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Годишен доклад относно финансовото управление на седмия, осмия и деветия европейски фондове за развитие (ЕФР) през 2007 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying Annual Report on the Financial Management of the 7th-9th European Development Funds (EDFs) in 2007
Дата на документа: 24/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 518
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове