Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Максимален процент на увеличение за незадължителните разходи за бюджета за 2009 г. - АНЕКС
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Maximum rate of increase for "non-compulsory" expenditure in the 2009 budget - ANNEX
Дата на документа: 29/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 534
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове