Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ЗА СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА 2007 година - Социално сближаване чрез равни възможности
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SOCIAL SITUATION REPORT 2007 - Social Cohesion through Equal Opportunities
Дата на документа: 28/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 561
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове