Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Подкрепа на електроенергията от възобновяеми енергийни източници - Придружителен документ към Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - The support of electricity from renewable energy sources - Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of the use of energy from renewable sources
Дата на документа: 23/01/2008
№ на документ: SEC(2008) 57
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове