Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за работата на системата SOLVIT през 2007 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - SOLVIT 2007 REPORT - Development and performance of the SOLVIT network in 2007
Дата на документа: 30/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 576
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове