Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 25/VI/2008 година за изменение на Препоръка за създаване на общо „Практическо ръководство за граничните служители (Шенгенски наръчник)“, което ще се използва от компетентните органи на държавите-членки при извършване на граничния контрол на лица (C(2006) 5186 окончателен)
Заглавие на английски: COMMISSION RECOMMENDATION of 25/VI/2008 amending the Recommendation establishing a common "Practical Handbook for Border Guards (Schengen Handbook)" to be used by Member States' competent authorities when carrying out the border control of persons (C (2006) 5186 final)
Дата на документа: 25/06/2008
№ на документ: C(2008) 2976
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове