Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Програма SAFA на Европейската общност - (Оценка за безопасността на чуждестранните въздухоплавателни средства ) - Обща информация - Доклад -(01 януари 2007 до 31 декември 2007 година)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - EUROPEAN COMMUNITY SAFA PROGRAMME - (Safety Assessment of Foreign Aircraft) Aggregated Information - Report - (01 January 2007 to 31 December 2007)
Дата на документа: 19/08/2008
№ на документ: C(2008) 4405
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове